کبوتران
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: اینجا - ۱۳٩٥/٩/۱
امام صادق علیه السلام

خدایا مرحمت فرما برآن چشمهایی که برای ما اشک ریخت،

و قلبهایی که برای ما بی تاب شد،

و شیون وناله ای که برای ما بود.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :