کبوتران
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: - ۱۳٩٢/۱۱/۱۳

نفر اول مسابقه کبوتر مسافتی بوشهر - شوش 444 کیلومتر


نفر اول مسابقه کبوتر مسافتی بوشهر - شوش 444 کیلومتر
آقای علی فلاوند مالک کبوتر قهرمان مسابقه بوشهر است .کبوتر قهرمان ماده و جوجه تابستان امسال است که از پیش مسابقه دیلم هم اولین کبوتری بود که به زمین نشست. پدر و مادر این کبوتر نزد آقای حافظ بختیاری است و در حال نسل کشی از این جفت طلایی است.

این کبوتر در ساعت 7:20 از بوشهر پرواز داده شد و در ساعت 14:44 همان روز به خانه رسید .

به درخواست مالک کبوتر قهرمان عکس شخص قهرمان و کبوترش حذف شد.

این هم عکس  پدر و مادر کبوتر قهرمان است  که از نسل پدری ؛ پدرش آلمان و مادرش کویت است و از  نسل مادری ؛  پدرش کویت و مادرش چین  و این جفت نزد آقای حافظ بختیاری است و در حال نسل کشی از این جفت طلایی است .

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :