عضله سینه

 

عکس اول
عضله سینه
این عضله باید نرم و انعطاف پذیر باشد و میتوان نرمی و انعطاف پذیری عضله را با فشار تدریجی انگشان دست بر آن متوجه شد چونکه نرمی و انعطاف پذیری این عضله برای رسیدن به آمادگی مطلوب مهم است و به کبوتر حالت سبکی ( مانند توپ باد شده) بعد از دوران تمرینات و آماده سازی میدهد.
با فشار بر روی عضله سینه میتوان  نرمی و انعطاف پذیری آنرا سنجید.
عکس دوم
برای اینکه بال زدن کبوتر قویتر باشد کتف کبوتر باید کوتاه و کوچک باشد.

منبع : بهشت کبوتران

مترجم لیث رضایی


/ 0 نظر / 29 بازدید