کبوتران برگشته از پیش مسابقه دیلم

این کبوترها همه جوجه تابستان امسال هستند و هنوز بالغ کامل نیستند و برای جوجه هفت هشت ماهه 300 کیلومتر هوایی رکورد خوبی محسوب میشه . در ضمن فاصله بین راهکش آخر تا مکان رها سازی قبلی 120 کیلومتر بوده است و تمام این 120 کیلومتر در روز راهکش آخر مه شدید بود و از 130 کبوتر فقط 15 کبوتر به خانه برگشتند . 

در زیر دو عکس از مادر بزرگ پدری جوجه پلاک سبز رو گذاشتم و در آخر هم عکس پدرش رو درج کردم

این هم عکس پدر و مادر کبوتر پلاک سبز است .

 

این هم عکس پدر و مادر کبوتر زرهی چاپی پلاک نقره ای ./ 0 نظر / 93 بازدید