برگزاری مسابقه مسافت متوسط 600 کیلومتر کنگان 1393

بنام خدا
با توجه به شرایط جوی و طی جلسه هماهنگی کمیته برگزاری مسابقات کلوپ شمال خوزستان(شوش. اندیمشک. دزفول) روز یکشنبه 1393/12/03 راس ساعت 17 اقدام به جمع آوری و مهر و سریال گذاری کبوتران کردیم و این کار تا ساعت 19 بطول انجامید و راس ساعت 19:30 ماشین حمل کبوتران به همراه داور به طرف کنگان حرکت کرد. و روز بعد دوشنبه 1393/12/04 ساعت 6:30 به کنگان رسیدند ولی وقتی با اکیپ رهاسازی تماس گرفتم گفتند اینجا تراکم روستا و ساختمان زیاد است و بنده پیشنهاد کردم که چند کیلومتری به عقب برگردند تا جایی که فضای مناسب پرواز پیدا شود و دوستان همین کار را کردند و بطرف شهرستان دیر برگشتند و راس ساعت 7:00 صبح درب ایران خودرو شهرستان دیر مستقر شدند و مدت 25 دقیقه کبوترها را ساکن گذاشتند و با هماهنگی با اینجانب ساعت 7:25 دقیقه اقدام به پرواز کبوترها کردند.
از مسابقه قبل ما 203 کبوتر از 31 شرکت کننده داشتیم ولی به علت هوای نامساعد این روزهای جنوب کشور و ورود طوفانهای گردو خاک و ریزگردهای معلق در هوا بیشتر کبوترهایمان را در راهکش 450 کیلومتری از دست دادیم و چند نفری هم که وضعیت تلفات ما را دیدند راهکش نکردند و کبوترهایشان را یکدفعه تحویل دادند.

خلاصه نتیجه مسابقه مسافت متوسط کنگان تا پایان مهلت تعیین شده یعنی روز دوم به شرح زیر است:

1- مقام اول آقای رضا جمشیدی از اندیمشک ساعت برگشت کبوتر روز اول 18:22:48 

2- مقام دوم آقای نعمت بارانی از شهرک مدنی توابع اندیمشک ساعت برگشت کبوتر روز دوم 7:29:36

3-مقام سوم آقای رسول محمدی از اندیمشک ساعت برگشت کبوتر روز دوم 7:34:15 

مسافت طی شده کبوتران هر سه نفر اول تا سوم از مبدا مسابقه تا خانه 613 کیلومتر بوده است و برای کلوپ شمال خوزستان یک رکرد محسوب میشود.

لازم به ذکر است از تعداد 77 کبوتر تا پایان مهلت مسابقه یعنی روز دوم تعداد 20 کبوتر برای 9 نفر به خانه برگشتند.

/ 0 نظر / 71 بازدید