مزرعه کبوتر

درسال 1989ميلادي درحومه شهرلس انجلس ازايالت کاليفرنيا مزرعه بزرگ بود که اب رودخانه ازدوطرف ان عبورميکردو اين مزرعه رابه جزيره اي تبديل کرده بود صاحبان اين مزرعه که به پرورش کبوترعلاقه زيادي داشتند کارخود را با 100 عدد کبوتر شروع کردند ولي به سرعت تعداد اين کبوتران به حدود 60000 عدد رسيد و به بزرگترين مزرعه کبوتردرجهان تبديل شد از جمله دلايل سريع زياد شدن کبوتران وجود رودخانه درنزديکي مزرعه و همچنين راه آهن که هم غذاي کبوتران بوسيله قطار آورده ميشد و هم اينکه موقع شستن واگنها کبوتران ازپس مانده غذاي باقيمانده غلات ته واگنها تغذيه ميشدند و همين باعث چاق وچله شدن و نشاط کبوتران شده بود.
 فقط 5 نفرمرد مورد نيازبود که ازمزرعه نگهداري کنند که عمدتا کار انها تغذيه و نظافت جعبه لانه کبوتران و جلوگيري از بيماري کبوتران بود که دران زمان پودري درکف لانه ها و مزرعه وروي خود کبوتران پاشيده ميشد که کبوتران اين کار را دوست نداشتند.
علاوه بر فروش گوشت کبوتران کود انها نيز درامد مالي خوبي محصوب ميشد که در آن زمان کاميوني 125دلار فروخته ميشد مشتريان کود هم عمدتا صاحبان باغات توت بودند
در ان زمان کارت پستالها و تمبرهاي زيادي از اين مزرعه چاپ ميشد.
در سال 1914 بر اثر بارندگي شديد رودخانه طغيان کرده و مزرعه را ويران کرد بر اثر اين سيل مزرعه نابودشد.

/ 0 نظر / 44 بازدید