ترجمه متن مقاله آلکس بیچی

ترجمه متن مقاله آلکس بیچی بصورت نکته وار  و اگر دوستان اشکالی در اون میبینند خوشحال میشم اون رو تصحیح کنند.
۶ ویژگی که باید در هنگام جفت کردن به آن توجه و رعایت کرد. اگر کبوتری در ۳ ویژگی اول خوب یا خیلی خوب یا عالی نبود، آن کبوتر مناسب اینکه کار را با اون ادامه داد، نیست.
۱ـ چشم بطور کلی
ـ توجه بیش از حدی به مسئله چشم برای جفت کردن شده ولی در عین حال نمیتوان آنرا کامل ندیده گرفت.
ـ فقط ویژگیهایی در نظر گرفته شود که هر بار که به اونها توجه شده، نتیجه مطلوب بوده است.
ـ چشم باید در ارتفاع بالا در سر قرار گرفته باشد. میتوان یک خط فرضی از وسط دو نوک کبوتر بطرف چشم بکشید و چشم باید بر روی این خط قرار بگیرد و اگر چشم بالاتر از این خط هم قرار بگیرد خیلی بهتر هم خواهد بود.
ـ چشمهای خوب در هر رنگی هست اما بیشتر آنها برآمدگیهای رنگی زیادی در قسمت عنبیه چشم دارند.
ـ چشمهای با مردمک گشاد و بزرگ مناسب نیستند.
ـ یک حلقه تطابق خوب بدور مردمک خیلی مهم است. اگر این حلقه کبوتران یک لاین باریک شود، نشانه این است که  کیفییت کبوتران این لاین رو به افت است.
ـ عکس العمل سریع چشم یک امتیاز مثبت است.

۲ـ گلوی کبوتر
۱۰۰% کبوتران مولد خوب از ویژگیهای گلو عالی برخوردار بوده اند.
ـ رنگ گلو نباید برنگ قرمز تیره باشد و یا نشانه های از بیماری تریکومنسیس در آن باشد.
ـ دهانه حنجره کبوتر باید بیضی شکل باشد و  کامل باز و گرد نباشد. این دهانه برای تامین اکسیژن اضافی در زمان نیاز برای کبوتر بکار میرود. اگر این دهانه از اول باز باشد، کبوتر در زمان نیاز منبعی برای تامین اکسیژن اضافی ندارد. در کبوتری که در مرحله تخم گذاریست این دهانه خودبخود بزرگ خواهد بود و آنهم بخاطر اینست که کبوتر در این زمان تحت فشار و استرس میباشد.
در قسمت عقب گلو دو لایه بنام پرده ها به طرف پایین آویزان میباشد و  در بهترین مولدها فاصله بین این پرده ها خیلی کم و بیشتر از اندازه یک تار مو نیست. در کبوتری که این فاصله زیاد و یا بصورت منحنی و کج باشد، برای اینکه چنین کبوتری به کبوتر مولد خوبی تبدیل شود، نیاز به کمک زیادی خواهد داشت.
ـ پشت پرده ها رگی وجود دارد که وظیفه انتقال اکسیژن به مغز را دارد و این رگ در کبوتران مولد خوب به آسانی قابل دیدن است. در بهترین کبوتران مولد این رگ بجای اینکه بصورت صاف و مستقیم به طرف بالا کشیده باشد، بصورت کج و منحنی و  یا پیچدارمی باشد، بدلیل اینکه در این حالت اکسیژن بیشتری به مغز منتقل میشود.

۳ـ شخصیت‌
برای سنجش اراده و جنگندگی یک کبوتر میتوان تستهای زیر را بر روی کبوتر انجام داد.
ـ اولین و مهمترین آنها اینست که وقتی که کبوتر را در دست میگیرید، کبوتر تلاش میکند که خود را آزاد کند.
ـ گرفتن نوک کبوتر، بدین صورت که کبوتر سعی میکند نوک خود را آزاد کند.
ـ قرار دادن یک انگشت زیر بال کبوتر و اگرلرزشی در بال کبوتر وقتی که در حالت باز و کشیده است احساس شود،  میتوان آنرا بعنوان یک ویژگی خوب به حساب آورد.
لازم نیست که حتما در تمام تستها نتیجه مثبت باشد، اما اگر در هیچکدام از آنها نتیجه خوب نبود، این کبوتر تنبل است و مناسب تولید نیست چونکه این ویژگی رو به نسل بعدی منتقل خواهد کرد.

۴ـ توازن و سبکی
برای تشخیص توازن و بالانس کبوتر میتوان کبوتر رو در دست گرفت و کبوتر نباید نه در قسمت جلو بدن و نه در قسمت عقب سنگین باشد، اگر کبوتر سبک و حالت شناور و یا به اصطلاح سبک مانند چوب پنبه باشه یک امتیاز میباشد. بعضی از کبوتران همیشه دارای این حالت هستند و بعضی زمانی که به آمادگی جسمی کامل میرسند به اینصورت هستند.

۵ـ استخوان بندی
استخوان بندی کبوتر مانند پایه و اساس خانه است و اگر پایه و اساس خانه و در این حالت استخوان بندی کبوتر محکم نباشد، هردو بی ارزش خواهند بود. ویژگیهای استخوان بندی محکم:
ـ استخوان سینه نباید خیلی باریک باشد.
ـ ۲ استخوان در قسمت مخرج کبوتر نباید خیلی نرم و انعطاف پذیر باشد، و ویژگی خوب و مطلوبی نیست اگر بتوان براحتی این استخوانها رو جلو عقب کرد. هرگز دو کبوتر که در این ویژگی خوب نیستند رو با هام جفت نکنید.
ـ زمانی که به پشت کبوتر فشار کمی با دست وارد کنید  نباید هیچ صدایی از کبوتر شنیده شود، اما اگر کبوتری در این قسمت ضعیف باشد، از کبوتر صدای خر خر مانندی خارج خواهد شد و این نشانه این است که این کبوتر از استخوان بندی محکمی برخوردار نیست.
ـ بال کبوتر باید کوتاه و یا متوسط باشد. بنظر من (نویسنده مقاله) ۳ پر پروازی آخر بال باید از  هم باز  باشند و نوک پرها خیلی تیز و یا خیلی گرد نباشند.

۶ـ کیفییت پرها
کبوترهای تمام نژادهای خوب و معروف  پرهای با کیفیت بسیار عالی دارند. عواملی که که در کیفیت پرها تاثیر دارند:
ـ مسائل بهداشتی در کبوترخانه.
ـ ترکیب غذایی و کیفیت دانه ها در بهتر و یا بدتر کردن کیفیت پر کبوتران تأثیر دارد.
ـ اشعه مستقیم آفتاب در مدت زمان طولانی باعث کاهش کیفیت و خرابی رنگ پرها میشود.

/ 0 نظر / 29 بازدید