تشخیص کبوتر نر و ماده و جفت اندازی آنها

روش تشخص کبوتر نر از ماده و روشهای جفت کردن آنها
برای هر سنی و یا حالت نشانه ای هست که اونها رو از هم متمایز میکند:
۱ـ در جوجه های زیر ۱ ماه و زمانی که هنوز در لانه هستند میتوان با داخل کردن دست به لانه جنسیت جوجه ها رو تاشخیص داد، بدین صورت جوجه ای که خود را جمع کند و سعی به مخفی شدن کند، این جوجه ماده است و جوجه ای که سعی میکند بایستد و یا پرهای خودرا پف میکند و همچنین ممکن است صدای تق تق مانندی از خود خارج کند، این جوجه نر است.
۲ـ از ۱ ماهگی و تا ۲ ماهگی جوجه نر همیشه با کبوتر نر پدر درگیر میشود، در حالی که جوجه ماده آرام است.
۳ـ پرهای گردن در نر رنگهای درخشانتری نسبت به کبوتر ماده داره.
۴ـ نوک کبوتر نر کوتاهتر و اغلب ضخیمتر نسبت به نوک کبوتر ماده.
۵ـ زاویه بدن کبوتر نر در حالت ایستاده تندتر است نسبت به حالت ایستادن ماده.
۶ـ فاصله بین ۲ تا استخوان در قسمت مخرج کبوتر نر از ضخامت انگشت حلقه دست کمتر است در حالی که در کبوتر ماده این فاصله بخاطر وجود مجراهای تخم بیشتر است.
۷ـ در زمان ماقبل  تخمگذاری اشتهای ماده افزایش می یابد و ممکن است حتی در شب کبوتر غذا بخورد، در حالیکه در کبوتر نر این تغییرات بوجود نمیاد.
۸ـ قبل از تخمگذاری قسمت پشت کبوتر ماده خمیده تر میشود و هرچه به زمان تخمگذاری نزدیکتر شود این خمیدگی بیشتر هم میشود.
جفت شدن
ـ سن بلوغ جنسی در کبوتران بر اساس جنس کبوتر متفاوت است، بدین صورت که بلوغ جنسی در کبوتر نر در سن ۳ـ۵ ماهگی میباشد، در حالیکه در کبوتر ماده در سن ۴ـ۷ ماهگی میباشد.
ـ سن بلوغ جنسی کبوتر به عوامل زیادی بستگی دارد و از مهمترین اونها سرعت رشد کبوتر و فصل از تخم درآمدن میباشد، مثلا کبوتری که در ماه مهر از تخم خارج میشود در مقایسه با کبوتری  که در ماههای تیر تا شهریور از تخم خارج میشود، زودتر به بلوغ جنسی میرسد.
ـ در کبوترخانه ای که تعداد یکی از دو جنس بیشتراز دیگریست ممکن این مورد که ۲ تا نر و یا ۲تا ماده باهم در یک لانه بخوابند.
ـ اگر تخم بارور شده ای داشته باشید میتوان آنرا در لانه ای که ۲تا نر در آن هستند قرار داد و  اونها مسؤلیت رسیدگی به اون و جوجه ای که از آن خارج خواهد شد رو بعهده خواهند گرفت.

راهگای انتخاب جفتها:
ـ روش اول
پرورش دهنده کبوتران مناسب باهم رو در لانه حبس میکند و زمانیکه دید کبوتران باهم هماهنگ شدند درب لانه را باز میکند و به اونها اجازه پرواز در کبوترخانه میدهد. گاهی ممکن است که کبوترانی باشند که به کبوتر خاصی علاقه دارند که در این صورت باید تقسیم اینگونه کبوتران رو دوباره انجام داد و بعد از اینکه اطمینان حاصل شد که همه کبوتران جفت  شدند، دربهای لانه ها باز و به اونها آزادی کامل بدهید.
روش دوم
شبیه روش اول است با این تفاوت که تا زمانیکه ماده تخم اول رو نگذاشته از لانه آزاد نمیشوند و این روش این امتیازات رو داره که اولا اطمینان جفتها در لانه هایشان بدون ایجاد دردسر و دوما اطمینان از اصل و نسب جوجه هایی که بوجود خواهند آمد.
روش سوم
قرار دادن کبوتران جوان از هر دو جنس در یک کبوترخانه بشرط اینکه سنهایشان نزدیک بهم و بتعداد مساوی باشند. این کبوتران به چند روز برای آشنایی و بررسی محیط جدید نیاز دارند و پس از آن کبوتران نر هرکدام لانه ای رو انتخاب و ماده مورد نظر خود را صدا میکنند و زمانیکه لانه مورد قبول کبوتر ماده قرار گیرد مقدار زمانی رو با کبوتر نر در لانه خواهد گذراند. در این روش باید کبوترانی رو که جفت پیدا نکردند رو خارج کرد تا باعث ایجاد استرس برای کبوترانی که جفت شدند، نشوند. و اگر بخواهید جفت جدیدی اضافه کنید آنها رو جدا گانه در لانه ای  یا قفسی دیگر بمدت یک هفته یا بیشتر و  تا زامانیکه کبوتر ماده تخم اول رو بگذارد، حبس کنید.
تخمگذاری
ـ وزن تخم کبوتر ۲۲ گرم است و از ۵۶% آب و ۴۴% مواد جامد دیگر تشکیل شده است. 
ـ اگر ماده ای خیلی جوان و یا پیر باشد ممکن است فقط یک تخم بگذارد البته این حالد بندرت پیش میاد، و همچنین ممکن است کبوتری ۳ تا تخم و یا بیشتر بگذارد که این نیز بندرت رخ میدهد.
ـ وزن جوجه زمانی که از تخم خارج میشود ۱۵ گرم است.
ـ در میان پرندگان کبوتر تنها پرنده ای است که جنس نر آن قادر است شیر چینه دان خودرا برای غذا دادن به جوجه ها برگرداند.
ـ تغذیه جوجه ها با شیر چینه دان تا ۳ـ ۴روز اول عمرشان میباشد. شیر چینه دان به رنگ زرد مایل به سبز است و از ۷۲% آب و ۱۶% پروتین و ۱۰% چربی و ۲% املاح معدنی تشکیل شده است.
ـ از اواخر هفته اول دانه ها نیز به شیر چینه دان اضافه و به جوجه ها داده میشود در پایان روز هفتم تولید شیر در کبوتران متوقف و تغذیه جوجه ها با دانه ها تا زمانی که جوجه ها به سن ۳ هفتگی برسند، ادامه می یابد. بعد از آن جوجه قادر خواهند بود که دانه های بزرگتر رو هضم کنند.
ـ رشد جوجه ها در هفته اول خیلی سریع است بطوریکه جوجه هر روز دو برابر روز قبل میشود. چشم جوجه در ظرف ۷ روز باز میشود. رشد پرها از روز دهم شروع میشود.
ـ جوجه ها رو باید در ۱ ماهگی از والدین جدا کرد.
میانگین عمر کبوتر
کبوتر ۱۵سال و یا بیشتر عمر میکند. کبوتران ماده ۱۰ـ۱۲ سال و نرها ۱۲ـ۱۵ سال میباشد
ـ کبوتران در تمام طول عمر خود قادر به تولید مثل هستند بخصوص کبوتران نر. تولید مثل بعضی از جفتها ممکن است باشروع سال پنجم کم شود وهمچنین  ممکن است تولید مثل عالی تا هفت و یا هشت سالگی ادامه یابد و این به نژاد کبوتر و نوع وکیفیت غذایی که به کبوتران داده میشود،بستگی دارد و اینکه آیا املاح معدنی در اختیار کبوتران قرار داده شده یا نه. عوامل زیادی هست که میتواند مدت زمان تولید مثل کبوتران رو افزایش دهد و یا کاهش دهد.

منبع : بهشت کبوتران

مترجم لیث رضایی


/ 0 نظر / 39 بازدید