معرفی نفر چهارم مسابقه بوشهر - شوش

رامین کرد که به همراه پدرش به پرورش و نگهداری کبوترانشان می پردازند . از سه کبووتری که از بوشهر رها کردند 2عدد به خونه بازگشتند.

این عکس کبوتری است که چهارمین کبوتر نشست.

این هم به گفته خودش عکس پدر این کبوتر است .

اینم عکس کبوتری است که روز بعد به خونه رسید

اینم به گفته خودش پدر کبوتر دوم است.

/ 0 نظر / 43 بازدید