برگزاری پیش مسابقه بوشهر

پنجشنبه 1392/10/26ساعت3صبح همه بچه ها جمع شدند و به صورت اکیپ با 5 ماشین سواری به طرف دیلم حرکت کردیم.

 تا 45 کیلومتر مانده به هندیجان هوا خوب بود ولی از این نقطه مه شدیدی جاده رو گرفته بود،تا 10کیلومتری دیلم مه ادامه داشت ولی توی دیلم هوا خوب بود. نیم ساعتی بعد از رسیدن به دیلم کبوترها به تعداد 130عدد رو مهر کردیم. طبق قرار قبلی توافق شده بود قبل از استعلام وضعیت هوا هیچ کبوتری آزاد نشود ولی یکی از بچه ها بدون هماهنگی با هیئت داوری اقدام به آزاد کردن کبوترهایش نمود که با این اقدام باعث هیجان کاذب برای شروع زود هنگام مسابقه در سایر اعضاء گردید.

 سپس اینجانب اقدام به استعلام وضعیت هوا در طول مسیر از افراد محلی که طبق قرار قبلی با آنها هماهنگ شده بود نمودم و متاسفانه وضعیت مه شدیدتر و هیچ کاهشی درآن دیده نشده بود. در این هنگام با توجه به طولانی شدن مدت انتظار و خستگی پیمودن مسیر باعث  بی حوصلگی و اعتراض افراد برای شروع مسابقه گردید و اینجانب با تذکر این نکته که وضعیت جوی به گونه نیست که کبوترها بتوانند مسیر را پیدا و به خانه برگردند متاسفانه تعدادی از بچه ها در اقدامی نابجا شروع به پراندن کبوترهای خود و باعث ایجاد بی نظمی در امر شروع مسابقه  شدند و در پی این اقدام سایرین نیز تحریک گشته و اقدام به آزادی کبوتران خود علیرغم تذکرات مکرر اینجانب در به تعویق افتادن مسابقه نمودند.

 بعد از این اقدام تعدادی از بچه ها با استدلال اینکه همه پرنده ها با هم باید آزاد شوند در اقدامی شگفت انگیز و تعجب آور بدون اجازه بنده اقدام به باز کردن درب قفسها و رها سازی کبوترهایم نمودند.

 در مسیربرگشت و با مشاهده وضع بد هوا و مه شدید همگی اعضاء ابراز پشیمانی بسیار در رها سازی کبوتران و عدم توجه به هشدارهای اینجانب در اعلام به  تعویق افتادن  مسابقه نمودند که متاسفانه دیگر دیر شده بود به قول معروف دیگه کار از کار گذشته بود.


در پایان روز دوم در مجموع تعداد  5عدد از حافظ و 4عدد از عظیم و 3عدد از میلاد و 1عدد از علی و 1عدد از هادی و 1عدد از نعمت به خونه برگشتند.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید