چه زمانی راهکشی کبوتران رو آغاز کنیم

نظرات مختلفی در این مورد هست. بعضیها معتقدند که بعداز ۴۵ روز پرواز در اطراف لانه، و بعضیها ترجیح میدهند زمانی که تقریبا هفت پر مانده باشد، و بعضی معتقدند که جوجه ها بایستی ۶ ماهگی و یا حتی بیشتر هم باشند البته این برمیگرده به مسافت مسابقه ای که دارید برای اون آماده میشوید و ارزیابی پرورش دهنده از قدرت و همچنین نوع کبوتر.
از نکته های مهم در راهکشی کبوتران عادت دادن اونهاست به اینکه بتوانند شب تا صبح را در سبد رهاسازی سپری کنند. 
بعضیها از روش راهکشی انفرادی کبوتردر مراحلی از راهکشی استفاده میکنند و آنرا مهم میدانند، بدین صورت که از مسافت یک کیلومتر شر وع و به ۱۰۰ کیلومتر ختم میشود و بعداز آن براساس نوع مسابقات مسافتهای راهکشی مابین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر و یا بیشتر افزایش می یابد. بعضی هم از یک نقطه معین که در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتری از لانه فاصله دارد و همچنین متناسب با ساختار ماهیچه ای و حفظ آمادگی کبوتر میباشد، و هم اینکه کبوتر یاد میگیرد که چگونه باسرعت از سبد رهاسازی خارج و به لانه ای که غذا در انتظار اوست برگردد، راهکشی میکنند.
باید از شرکت دادن کبوتران ماده در راهکشی ها و یا مسابقات زمانی که تخم در شکم دارند بشدت پرهیز کرد، و یکی از دوستان با حالت طنز میگوید یک تخم در لانه و یک تخم در سبد رهاسازی میگذارد.
اجازه ندهید قبل از مسابقه کبوتر به جوجه غذا دهد، و بعضی معتقدند که کلا کبوتر مسابقه  در طول فصل مسابقات و یا حتی نوعی توافق هست دو تا سه ماه قبل از مسابقات کبوتران مسابقه به جوجه غذا ندهند و همچنین اینکه هرچه بیشتر کبوتر را راهکشی کرد،البته در چارچوب اینکه سلامتی و شادابی و قدرت کبوتر حفظ شود، کبوتر نتایج بهتری میگیرد.
کبوتران بالغ و مسن عملکرد و نتایج بهتری نسبت به کبوتران جوانتر در مسابقات دارند.
در راهکشی با سیستم طبیعی میتون از خصوصیات کبوتران بهره برد، اینکه:
۱ـ علاقه و عشق کبوتر به لانه اش.
۲ـ گرسنگی و عادت دادن کبوتر به اینکه بعداز بازگشت از راهکشی و یا مسابقه، وعده غذایش در انتظار اوست.
۳ـ داشتن تخم و یا جوجه در لانه که از بهترین مشوقهاست برای بازگشت کبوتر به لانه اش، بحساب میاد.

/ 0 نظر / 34 بازدید