نشانه های کبوتر مسافتی اصیل

 

نوک پرنده نسبت به سر پرنده یک خط مستقیم تشکیل میدهد

 

 

کبوتر سینه پهنی داره

 

 

پشت کبوتر پهن و شبیه شکل است

 

هاله ای سفید ریش ریش دور چشم است

 

انتهای پر بال مساوی با نوار مشگی پرهای دم است

 

برای کاهش اصطکاک با هوا پرهای دم باید جمع شده باشد و بصورت یک پر دیده شود چنانچه اگر از بالا به دم نگاه شود 

 

هنگامی که کبوتر رو تو دست میگیرید این حس رو دارید که سینه کبوتر پهن و قسمت عقبی بدن کبوتر جمع تر و باریک است و در عین حال کبوتر سبک وزن است

 

پای کبوتر نباید بیش از حد باریک باشد

 

یکی از فاکتورها برای انتخاب یک مولد خوب اینست که اگر یک خط فرضی بین نوک بالایی و نوک پایینی پرنده بکشیم در یک پرنده خوب این خط باید از وسط چشم بگذره و هر چه چشم بالاتر از این خط باشه اون کبوتر بهتر هم هست.

منبع : بهشت کبوتران

مترجم لیث رضایی

/ 0 نظر / 121 بازدید