تمرین برگشت به خانه 1-1391

جمعه 10/09/1391

تعداد 15عدد  جوجه از یک پره الی پنج پره  از سرپل هوایی 3راهی دهلران تا  خونه در شوش دانیال که مسافت هوایی 22کیلومتر است رها شدند که بین 20 دقیقه  الی 1.5ساعت تعداد 13 عدد به خونه برگشتند تعداد2عددباقیمانده هم شنبه صبح 11/09/1391به خانه برگشتنددر ضمن 9عدد کبوتر بزرگ هم رها شدند که همگی به خونه برگشتن

توجه : این تمرینات تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت ودر پایان تمرینات بسته به ساعت ومسافت برگشت به خونه این پرنده ها برای جوجه گیری ونسل کشی فروخته خواهند شد 

 

/ 1 نظر / 71 بازدید
amir

سلام حافظ جان دراین تمرین کبوتری هم شکار شد