پلک کبوتر باید سفید و یا کرم رنگ باشد

خط عمومی که در موازات با نوک پایینی است و مردمک رو از از وسط به دو قسمت تقسیم میکنه کنه و اهمیتش برا ی جهت یابی همانند اهمیت مگسک تفنگ است برای نشانه گیری و این شامل تمام چشمها میشود، و این لکه سیاه که بشکل دایره هلالی شکل که یکنواخت و جدا از مردمک هست قطب نما نامیده میشود و در امتداد نوک پایینی و در جهت حرکت عقربه های ساعت، از ساعت ۳  شروع و به ساعت ۶ ختم میشود و بهمراه پستی و بلندیهای قرمز و مشکی چشم، برنامه ریزی چشم رو کامل میکنه، و اهمیت قطب نما بدین خاطر است که اگر لانه کبوتر از جایش منتقل شود و یا اینکه منزل ویران شود و تمام نشانه های اون از بین برده شود، کبوتران به مکان اون برمیگردند،چونکه جاذبه زمین اون مکان رو ثبت کردند و من  در قسمت تفسیر چشم اون رو توضیح دادم.
معرفی چشم تیره: دایره باریکی که بدور مردمک تشکیل شده و رنگ اون با رنگ اصلی چشم متفاوت و بیشتر از ۲ میلیمتر ضخامت نداره. حجم مردمک بهتر است که کوچک باشه و بایستی پستی بلندیهای قرمز و مشکی تکمیل کننده برنامه ریزی چشم کبوتر در اطراف اون دایره باشد و این از اصول اساسی این مسئله هست.

هشدار به پرواز دادن جوجه ها
بمحض اینکه جوجه ها پر سوم رو تعویض کردن باید از خارج شدن اونها از شهر جلوگیری کرد، بدلیل اینکه گردش خون در چشم برای تشکیل رنگ چشم و شفاف شدن دید کبوتر است،و بخاطر اینکه کبوتر در این زمان نمیتواند مسیر درست را تشخیص دهد، چونکه برنامه ریزی مغزی کبوتر غیر فعال است و کبوتر نمیتواند به لانه برگردد.
میتوان جوجه را بعداز اینکه پر چهارم رو انداخت تمرین داد و یا بعبارتی زمانی که دید اون شفافتر و رنگ چشم مشخصتر شد و ۶ پر مانده باشد که عوض کند،میتوان جوجه رو تمرین داد. زمانی که ۴ پر مانده باشد که عوض کند جوجه میتواند تمرین کند و برای بازگشت به لانه جهت یابی کند و در مسابقای تا ۲۵۰ کیلومتر شرکت کند، اما بعداز انداختن پر دهم و رسیدن کبوتر بسن شش ماهگیست که  فرم مشخصات چشم کامل میشود و در این مرحله است که ویژگیهای چشم واضح کبوتر میتواند آنها رو به نسل بعدی منتقل کند بشرط اینکه با کبوتری که ویژگیهای چشم بهتری داره جفت شود.
ویژگیهای چشم جوجه تغییر میکند و ثابت نمی مانند مگر اینکه کبوتر پر دهم رو بیندازد و شش ماه رو کامل کند، در این سن است که ویژگیهای چشم ثابت و تغییر نخواهد کرد و میتواند اونها رو به نسل بعدی با توجه به کبوتری که با اون جفت خواهد شد، منتقل کند و در این سن کبوتر میتواند در مسافقات در مسافتهای تا ۷۵۰ کیلومتر و یا بیشتر شرکت کند.

منبع : بهشت کبوتران

مترجم لیث رضایی


/ 0 نظر / 30 بازدید