عادت دادن کبوتران جوان به سبد رهاسازی

عادت دادن کبوتران جوان به سبد رهاسازی
چون کبوتر بر اساس طبیعتش دوست نداره در یک فضای تنگ و شانه بشانه کبوتران دیگر باشد، پس برای کاهش استرس در این مرحله قبلش باید اونها رو به سبد عادت داد.
یک هفته قبل از اولین تمرین با سبد کبوتران، سبد رو درباز در داخل لانه کبوتران قرار دهید تا کبوتران کامل اون رو برسی کنند و به آن عادت کنند و آزادانه وارد آن و خارج  شوند، سبد باید ۲۴ ساعته در داخل لانه باشد. دو شب آخر هفته کبوتران رو داخل سبد تا صبح محبوس کنید و صبح قبل از رهاسازی که باید در خارج از لانه انجام شود به اونها مقداری خیلی کم غذا و آب دهید تا خوردن و آشامیدن زمانی که داخل قفس هستند رو یاد بگیرند، مقدار غذا خیلی کم باشد چونکه جیره اصلی رو بعداز بازگشت از پرواز در اطراف لانه به اونها خواهید داد. کبوتران رو در خارج از لانه رها کنید نه در داخل لانه. سبد رو دوباره در باز در داخل لانه قرار دهید و شب دوباره برنامه شب قبل رو تکرار کنید. این برنامه فقط در دو شب آخر انجام میشود، اکنون که کبوتران به سبد عادت کردند و با بودن در اون راحت بودند، تمرین رهاسازی با سبد رو شروع کنید بدین صورت:
روز رهاسازی باید هوا صاف و آفتابی باشه و محل رها سازی خالی از درخت و سیمهای برق و در یک فضای باز باشه، بیاد داشته باشید که این تمرین رهاسازی از سبد وراهکشی برای مسابقه که یک ماه قبل از روز مسابقه شروع میشود، نیست. جهت تمرین  مهم نیست و وقتی که به محل رهاسازی رسیدید ۱۰ دقیقه صبر کنید بعد کبوتران رو رها کنید.
برنامه تمرین:
روز اول ۱۰ کیلومتر
روز دوم پرواز در اطراف لانه
روز سوم ۱۵ کیلومتر در همان جهت روز اول
روز چهارم پرواز در اطراف لانه
روز پنجم ۲۰ کیلومتر در همان جهت
در روزهایی که اونها رو برای تمرین میبرید نصف جیره غذاییشون رو زمانی که در در سبد هستند و قبل از رهاسازی بدهید. سه تمرین تا ۲۰ کیلومتر در هفته برای اونها کافیست. بعداز این مرحله است که راهکشی اونها برای مسابقه شروع میشه

منبع : بهشت کبوتران

مترجم لیث رضایی


/ 0 نظر / 48 بازدید